Chakra 6

Dit is het “derde oog”, een punt tussen de wenkbrauwen. Het heeft te maken met inzicht en overzicht. Is dit centrum in evenwicht dan is men intuïtief, vooruitkijkend, men heeft een goed voorstellingsvermogen en geheugen. Men kan symbolisch denken, visualiseren en men kan zich dromen herinneren. Men is in staat tot zelfreflectie en vertrouwt op intuïtie.

Bij een exces zien we concentratieproblemen, nachtmerries, hallucinaties, waanideeën en obsessies. Bij een tekort zien we een slecht geheugen, verminderd gezichtsvermogen, bijziendheid, gebrek aan fantasie en onvoldoende inzicht of verstart inzicht.

Lichamelijke stoornissen kunnen zijn; hoofdpijn en problemen met de ogen/zien, geheugen en concentratieproblemen.

Wat zegt het zevende chakra over zelfkennis en weten?