Chakra’s

Chakra’s;

De theorie over de chakra’s komt vanuit Zuid Azië, voornamelijk Tibet en India en is meer dan vierduizend jaar oud. Er zijn heel veel chakra’s, de aannames zijn van tientallen tot honderden tot duizenden. Chakra’s zijn draaipunten van energie en werken net als de zon en het zenuwstelsel via elektromagnetisme. Chakra’s reguleren het fysieke zenuwstelsel en hebben invloed op het hormonaal systeem. We richten ons op de zeven hoofdchakra’s aangevuld met de hand- en voetchakra. De onderste drie chakra’s hebben te maken met overleven; veiligheid, voeding, voortplanting en bij de groep willen horen, het vierde chakra is de overgang naar de drie hogere chakra’s die meer te maken hebben met bestemming en zingeving.

Via de SIVAS testmethode worden alle energieniveaus getest en door datgene te behandelen wat uit balans is herstel je indirect ook de balans van de andere energievelden.

Chakra’s kunnen op twee manieren uit balans zijn:

Bij te zwakke energie komen de eigenschappen en waarden die bij dit chakra horen niet duidelijk of onlogisch tot uiting. Bij een te sterke energie zijn de eigenschappen juist oververtegenwoordigd. Omdat alle chakra’s met elkaar verbonden zijn benadeelt het uit evenwicht zijn van een chakra ook de andere chakra’s.

Wat zegt het eerste chakra over angst, zelfbehoud en zijn?