Chakra’s

Chakra’s (ook wel draaipunten of kruispunten van energie genoemd) bestaan uit de meest fijne vorm van energie, vanuit het energieveld van de chakra’s wordt het energieveld van de organen gevoed en deze voedt weer het lichaam.

De theorie over de chakra’s komt vanuit Zuid Azië, voornamelijk Tibet en India en is meer dan vierduizend jaar oud. Er zijn heel veel chakra’s, de aannames zijn van tientallen tot honderden tot duizenden. In mijn praktijk richt ik mij op de zeven hoofdchakra’s aangevuld met de hand- en voetchakra.

Via de SIVAS testmethode worden alle energieniveaus getest en door datgene te behandelen wat uit balans is herstel je indirect ook de balans van de andere energievelden.

Chakra’s kunnen op twee manieren uit balans zijn:

Bij te zwakke energie komen de eigenschappen en waarden die bij dit chakra horen niet duidelijk of onlogisch tot uiting. Bij een te sterke energie zijn de eigenschappen juist oververtegenwoordigd. Omdat alle chakra’s met elkaar verbonden zijn benadeelt het uit evenwicht zijn van een chakra ook de andere chakra’s.

Wat zegt het eerste chakra over angst, zelfbehoud en zijn?