Hersenritmes en inductie-therapie

Hersenritmes en inductie-therapie

Hersenritmes zijn niets meer en niets minder dan het gevolg van elektromagnetische ontladingen die een elektromagnetisch veld voortbrengen. De resulterende frequenties van 0.5-30 Hz worden gebruikt voor de communicatie tussen het centraal zenuwstelsel en het lichaam. Ons onderbewustzijn weet precies hoe de hersenritmes van nature horen te zijn en met behulp van Inductietherapie hebben we de mogelijkheid om het lichaam de juiste ritmes in een natuurlijk en gezond patroon aan te bieden. Doordat het lichaam de ritmes herkend kan het dit gezonde patroon als vanzelf weer oppakken.

De verschillende hersenritmes:

Bij volwassenen is afhankelijk van de staat waarin we zijn (bijvoorbeeld ontspannen of zeer actief) een bepaald hersenritme dominant. Bij kinderen is dit anders, van 0 tot 3 jaar overheerst het delta ritme, van 3 tot 6 jaar het thèta ritme, van 6 tot 12 jaar het alfa ritme en tot 25 jaar het bèta ritme.

Bèta ritme 14-30 Hz; wakkere staat (vaak stress)

Het bèta ritme is karakteristiek voor de naar buiten gerichte concentratie en een wakkere alerte staat van zijn. Logisch denken, intellectuele bezigheden en gespannen activiteit zijn een uiting van bèta, evenals gevoelens van rusteloosheid, angst en een neiging tot bezorgdheid. Een hoog aantal bètagolven gaat samen met een verhoogde uitscheiding van de stresshormonen adrenaline en noradrenaline.

Alfa ritme 7.5-13.5 Hz; rust, ontspanning

Het alfa ritme wordt gekarakteriseerd door een staat van ontspanning en intellectuele kalmte. Ze ontstaan als men de ogen dichtdoet en staan voor een gevoel van weldadige rust. Het begin van meditatieve ontspanning is verbonden met het alfa ritme, gevormd door een bijzonder goede integratie van lichaam en geest.

Thèta ritme 4-7 Hz; halfslaap (regeneratie/herstel van de hersenen)

Het thèta ritme vertegenwoordigt bepaalde fasen van de slaap en diepe meditatie. De activering van diepere bewustzijnslagen is hier aan de orde. Het vermogen om intellectueel na te denken functioneert niet meer maar het voorstellingsvermogen, beeldvormende herinneringen en intuïtie gerelateerd aan fantasie, werken volop. Vooral het vermogen om te leren is optimaal in dit golflengtegebied, omdat het filter van het analytische denken hier niet aanwezig is. Geregistreerd is dat bij kinderen thèta golven voordurend de overhand hebben. Het thèta ritme lijkt ook verbonden te zijn met verhoogde creativiteit en intuïtie.

Delta ritme 0.5-3.5 Hz; diepe slaap (regeneratie/herstel van het lichaam)

Het delta ritme wordt zelden waargenomen in een wakkere staat en is voornamelijk aanwezig in de fase van de diepe, droomloze slaap, wanneer het menselijk lichaam zichzelf herstelt. Delta frequenties zijn vooral van belang voor genezingsprocessen, regeneratie en het goed functioneren van het immuunsysteem. Het is daarom van groot belang in elk proces van genezing.

Gamma golven; diepe meditatie

Gamma golven zijn pas 10-15 jaar geleden ontdekt bij boeddhistische monniken en beginnen bij 38Hz en lopen op tot 100 Hz. Ze worden in verband gebracht met een hoge staat van meditatieve helderheid en diep inzicht.

Oorzaak en effect van “verkeerde” ritmes

Alles in het leven heeft een ritme, we worden voortdurend onderworpen aan de ritmes van dag en nacht, de verandering van seizoenen, ontspanning en spanning en zelfs het wisselen van onze hersengolven. Overdag zijn overwegend het bèta en alfa ritme actief en als we slapen regenereren we optimaal als we 5 tot 7 keer per nacht in het thèta en delta ritme komen. Op een kirlianfoto’s is het thèta en delta ritme vertegenwoordigd in de voeten, het al dan niet zichtbaar zijn van de voeten op de kirlianfoto geeft inzicht in het herstellend vermogen van het lichaam.

Volgens Peter Mandel, (de grondlegger van kleurenpunctuur) gaat elke verandering in ons gevoel van welzijn gepaard met een verandering in ons hersenritme. Als kinderen in hun jonge jaren een traumatische ervaring of op een op andere manier stress ervaren kan dit een verstoring geven in het op dat moment overheersende hersenritme. Als dit ritme niet meer goed in balans komt kan dit ook op latere leeftijd consequenties hebben op de regenererende kwaliteit van slaap en kunnen we dit ervaren als stress. Omgekeerd geldt ook: als we in stress zijn, heeft dat invloed op het patroon van onze hersengolven. Als we permanent onder stress staan, werken onze hersenen voortdurend in de hoogste versnelling (bèta frequentie) en kunnen we ons niet meer ontspannen, waardoor we niet meer in de alfa, delta en thèta frequentie komen. Zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan waardoor de hersenen niet meer in staat zijn hun natuurlijke afwisseling van ritmes te produceren. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken heeft Peter Mandel een groot aantal inductieprogramma’s ontworpen, waarmee de natuurlijke balans kan worden hersteld.

Hoe werkt inductie:

Ons onderbewustzijn weet precies hoe hersenritmes van nature horen te zijn. Met inductie therapie wordt, als een spiegel, het eigen aangeboren harmonieuze patroon van hersenritmes aangeboden waardoor de hersenen worden uitgenodigd om weer in het natuurlijk ritme te komen. De gebruikte frequenties liggen zeer dicht bij de lichaam-  en hersenactiviteit, hierdoor zijn er geen bijwerkingen. Inductie werkt niet therapeutisch op de hersenen maar het werkt als de hersenen en het bevat alle vier de hersengolfvelden die bij de mens afwisselend aanwezig zijn. Het gevolg is dat de overwerkte en over-gestimuleerde gebieden van de hersenen kunnen kalmeren, geblokkeerde systemen de kans hebben om terug te keren naar normaal en ziekte symptomen die verband houden met specifieke informatieblokkades kunnen oplossen.

Bij inductietherapie wordt via de huid een kleine elektrische impuls gegeven om de hersenen te uit nodigen weer op de juiste frequentie te werken. De impuls wordt gegeven via geleidende bandjes en is zo zwak dat ze meestal niet voelbaar is. Het effect wordt vooral ervaren als een tot rust komen van het ‘denken’, een diepere, ontspannen ademhaling en een loslaten van oude patronen. Dat gebeurt vanzelf. Het apparaat waarmee  deze programma’s kunnen worden gegeven heet Synapsis Home.

Inductie programma’s

Peter Mandel heeft voor verschillende doeleinden inductieprogramma’s ontwikkeld bijvoorbeeld voor stress, hormonale problemen, innerlijke conflicten, slaapstoornissen en voor het in balans brengen van het immuunsysteem.

Afhankelijk van de persoonlijk behoefte of het advies van de therapeut wordt een passend programma gekozen.

Kijk hier voor een korte instructie hoe inductie thuis te gebruiken